Učitavanje stranice: Javni poziv za isticanje kandidatura za članove Savjeta mladih Grada Bakra

Petak, 17 Lipanj 2022 14:33

Javni poziv za isticanje kandidatura za članove Savjeta mladih Grada Bakra

Gradsko vijeće Grada Bakra Odlukom o javnom pozivu za isticanje kandidatura za članove Savjeta mladih Grada Bakra pokrenulo je postupak izbora 7 članova Savjeta mladih Grada Bakra.

U Savjet mladih Grada Bakra biraju se mladi koji u trenutku podnošenja kandidatura za članstvo u Savjet imaju od navršenih 15 do navršenih 30 godina starosti i prebivalište ili boravište na području Grada Bakra, i to na mandat od tri godine.

Podaci o predlagateljima, uvjetima za isticanje kandidatura, opisu postupka izbora, rokovima za prijavu i rokovima u kojima će biti provedena provjera zadovoljavanja formalnih uvjeta prijavljenih kandidata te izbor članova i zamjenika članova Savjeta, ovlaštenom tijelu kojem se predaju kandidature, mjestu predaje i potrebnoj dokumentaciji nalaze se u tekstu javnog poziva za isticanje kandidatura za članove Savjeta mladih Grada Bakra koji možete preuzeti ovdje.

Javni poziv za isticanje kandidatura otvoren je do 11. srpnja 2022. godine.

Top