Učitavanje stranice: Radno vrijeme komunalnih dvorišta

Četvrtak, 20 Srpanj 2023 17:44

Radno vrijeme komunalnih dvorišta

Komunalna dvorišta za odlaganje krupnog otpada nalaze se na sljedećim lokacijama: Krasica, Hreljin i Zlobin. 

Radno vrijeme komunalnih dvorišta: 

  • utorak i četvrtak - Komunalna dvorišta Hreljin i Zlobin od 14:00 do 18:00 sati 
  • utorak i četvrtak - Komunalno dvorište Krasica od 16:00 do 20:00 sati
  • subotom - Komunalna dvorišta Krasica, Hreljin i Zlobin od 8:00 do 12:00 sati 

Na gore navedenim lokacijama moguće je odlaganje krupnog otpada, dok se građevinski materijal i gume ne smiju odlagati. Odlaganje je dozvoljeno isključivo stanovnicima Grada Bakra. 

Uz navedena komunalna dvorišta moguće je odlagati i ostali otpad (osim krupnog otpada) na lokacijama mobilnih reciklažnih dvorišta prema terminima i lokalitetima koji se nalaze u privitku ispod.

Bura - glasilo Bakra

Bura 52 Bura: broj 53
travanj, 2024.

Preuzmite glasilo Grada Bakra u digitalnom obliku. List izlazi kvartalno.

PREUZMI | ARHIVA

Bakarski zbornik

Bura 49 Bakarski zbornik

Uskoro preuzmite sve brojeve Bakarskog zbornika u digitalnom obliku.

PREUZMI | ARHIVA

Top