Učitavanje stranice: Takale dale gotovo tonu prvoklasnog grožđa beline

Utorak, 29 Rujan 2015 00:00

Takale dale gotovo tonu prvoklasnog grožđa beline

Vrijedne ruke zadrugara Vrijedne ruke zadrugara
Devetnaestero zadrugara na više od trideset stupnjeva, u praputnjarskim takalama, unatoč sušnom ljetu ostvarilo berbu snova. Osim obilnog uroda, praputnjarski je »kameni vinograd« darovao zadrugarima i grožđe iznimne kvalitete.

U najljepšem vinogradu na svijetu, onom praputnjarskom imena Takale ili Bakarske prezidi, onom čija je slika objavljena na naslovnici prestižnog svjetskog časopisa »National Geographic«, vinogradu što od 1972. godine ima status spomenika kulture, u subotu 12. rujna devetnaestero berača, redom članova Poljoprivredne zadruge Dolčina, 2001. godine osnovane s ciljem revitalizacije tog kamenog spomenika težaku, na vlastitim je leđima oćutilo svu muku svojih predaka. Naime, dan zagrijan preko mjere, a prezidi strmi, skali visoke, pristup nikakov – prostora jušto onoliko da ne padeš skupa z košon ale kablićen va »niš« i otačeš se do mora. No, sve su muke pale u vodu, sav se pot isušio, a od bolova jaučući mišići opustili onog trenutka kad je vrijedna skupina shvatila da će put Pavlomira skoro tona grožđa beline, i to ne bilo kakvog, već onog izuzetne kvalitete.

Top