Učitavanje stranice: Maškarane zabave u 2016. godini

Ponedjeljak, 28 Prosinac 2015 00:00

Maškarane zabave u 2016. godini

Maškarane zabave Maškarane zabave
Obavještavaju se sve maškarane udruge s područja Grada Bakra koje namjeravaju organizirati maškarane zabave u 2016. godini da su dužne podnijeti zahtjev za korištenje prostora Doma kulture u kojem namjeravaju organizirati zabave.

Odlukom gradonačelnika Grada Bakra (KLASA: 022-01/15-01/47, URBROJ: 2170-02-05/7-15-5) utvrđena je  visina naknade za korištenje prostora Domova kulture u visini od 400,00 kuna po danu korištenja prostora. U navedeni iznos naknade uračunat je PDV. 

Top