Učitavanje stranice: ZAKRPAJ.to - Web servis za upravljanje komunalnim prijavama

Utorak, 17 Ožujak 2015 12:25

ZAKRPAJ.to - Web servis za upravljanje komunalnim prijavama

Web servis za upravljanje komunalnim prijavama Web servis za upravljanje komunalnim prijavama

Grad Bakar odnedavno nudi svojim građanima novu mogućnost prijave komunalnih problema putem WebServisa za upravljanje komunalnim prijavama: bakar.ZAKRPAJ.to.

ZAKRPAJ.to je moderan i učinkovit alat za evidenciju i upravljanje pristiglih prijava komunalnih problema koji radi prema načelu: čujemo naše građane, slušamo naše građane,rješavamo problem.

Sve prijave (rupe na cesti, napuštena vozila, pokvarene žarulje javne rasvjete, grafiti,razbijene klupice u parku, slomljene grane itd.) biti će vidljive komunalnim službama Grada Bakra, ali i svim ostalim posjetiteljima WebServisa ZAKRPAJ.to. Osim što će nadležne službe voditi bolju evidenciju svih prijava, građani će imati uvid u dinamiku rješavanja njihovih, ali i svih ostalih prijava.

Probleme je moguće prijaviti jednostavno i potpuno određeno položajem na terenu, slikom i opisom. Ovaj WebServis je namijenjen, isključivo, prijavi fizičkih oštećenja koja se mogu ukloniti. Ako imate bilo kakvih problema koji nisu pogodni za ovaj servis, molimo Vas da se obratite lokalnoj samoupravi nadležnoj za područje u kojem se Vaš problem nalazi.

Najjednostavnija prijava je putem pametnih telefona korištenjem besplatne aplikacije ZAKRPAJ.to: opiši problem, slikaj, šalji.

Prijaviti je moguće i bez pametnog telefona i to računalom - na karti.

Računalom se prijavljuje na internetskoj stranici bakar.ZAKRPAJ.to. Na istoj internetskoj stranici, može se dobiti uvid u status rješavanja problema, od prijave, problema u postupku rješavanja, preko prosljeđenog problema drugim ovlaštenicima do riješenog problema. Sukladno statusu rješavanja, mijenja se i boja balona prijave na karti.

Nadamo se da će ovom uslugom koristi imati svi, i građani i djelatnici Grada Bakra. Građani će boljom interakcijom s lokalnom upravom, doprinijeti bržem rješavanju problema te transparentnim upravljanjem prijavama, dok će Grad Bakar s olakšanjem posla za komunalnog redara te arhiviranjem i cjelovitim sustavom svih prijava i tijeka rješavanja prijava problema imati cjelovit uvid u probleme na terenu i mogućnost njihovog bržeg rješavanja.

Svi zajedno, boljom uslugom i povećati ćemo brigu za mještane i njihove probleme, te samim time i ugled grada, odnosno boljitka i življenja u Gradu Bakru u cjelini.

Top