Učitavanje stranice: Odluka o izboru članova Savjeta mladih Grada Bakra

Utorak, 03 Ožujak 2015 12:48

Odluka o izboru članova Savjeta mladih Grada Bakra

Izbor članova Savjeta mladih Izbor članova Savjeta mladih

Na temelju članka 30.Statuta Grada Bakra  („Službene novine“ PGŽ br.25/09,37/09,7/13, 4/13 i Službene novine Grada Bakra br.11/14,) i članka 11. i 12.  Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Bakra („Službene novine“ Grada Bakra br. 9/14) Gradsko vijeće Grada Bakra na 14.sjednici održanoj 27.veljače 2015.g. donijelo je Odluku o izboru članova Savjeta mladih Grada Bakra.

1. Za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Bakra izabrani su:

1. Baričević Marino
zamjenik Mičetić Darko

2. Dimnjašević Tea
zamjenik Vraneković Tomislav

3. Marković Doris
zamjenik Begić Petra

4. Marohnić Mario
zamjenik Sirotić Dario

5. Samaržija Ivan
zamjenik Mičetić Matej

6. Vidas Rafael
zamjenik Šubat Deni

7. Vujević  Karmen
zamjenik Šarlija Luka

2. Zadužuje se Ured grada za daljnju realizaciju i sazivanje konstituirajuće sjednice izabranih članova Savjeta mladih.

3. Ova Odluka objaviti će se u Službenim novinama Grada Bakra.

Obrazloženje: Gradsko vijeće Grada Bakra sukladno Odluci o osnivanju Savjeta mladih Grada Bakra („Službene novine“ Grada Bakra br. 9/14) provelo je postupak izbora članova Savjeta mladih Grada Bakra, te je odlučeno kao u izreci.

Predsjednik Gradskog vijeća
Milan Rončević

Top