Učitavanje stranice: Savjet mladih Grada Bakra - izvješće Odbora

Utorak, 17 Veljača 2015 13:05

Savjet mladih Grada Bakra - izvješće Odbora

Savjet mladih Grada Bakra Savjet mladih Grada Bakra

Temeljem članka 10.  Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Bakra (Sl.novine Grada Bakra br. 9/14.) sastavljen je popis važećih kandidata koji je prilog ovom Izvješću.

Na sastanku Odbora obavljena je provjera  formalnih uvjeta prijavljenih kandidata te je utvrđeno slijedeće:

svi kandidati prijavljeni  su od strane ovlaštenih predlagatelja,
sve pisane prijave  su  pravovremene,
sve pisane prijave su potpune

Izvješće i popis važećih kandidata dostavlja se Gradskom  vijeću Grada Bakra i objavljuje se na Internet stranicama Grada Bakra te u sredstvima javnog priopćavanja.

Top