Učitavanje stranice: Provođenje mjera dezinsekcije, deratizacije i dezinfekcije

Četvrtak, 12 Svi 2016 10:36

Provođenje mjera dezinsekcije, deratizacije i dezinfekcije

Provođenje mjera dezinsekcije, deratizacije i dezinfekcije Provođenje mjera dezinsekcije, deratizacije i dezinfekcije

Na temelju Općeg Programa mjera i Odluke Grada Nastavni Zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije izradio je prijedlog Programa mjera za područje Grada Bakra, kojeg je gradonačelnik Grada Bakra odobrio za tekuću 2016. godinu. Temeljem navedenog Grad Bakar redovito provodi mjere deratizacije, dezinsekcije i deratizacije javnih površina na svom području.

Sukladno Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (Narodne novine br. 79/07, 113/08 i 43/09) i državnom Programu mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (artropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javno-zdravstvene važnosti za Republiku Hrvatsku („Narodne novine“ br. 128/11) gradovi su obvezni osigurati provođenje mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (DDD-a) zbog zaštite stanovništva od zaraznih bolesti, te sredstva za njihovo provođenje i stručni nadzor nad provođenjem mjera.

Ovim putem pozivamo i sve građane Grada Bakra da se svojim ponašanjem uključe u provedbu mjera u cilju sprečavanja i suzbijanja zaraznih bolesti i zaštite okoliša na način da:

  • redovito održavaju svoje okućnice i zemljište, uklanjaju neadekvatno odložen otpad, redovito kose travu i gusto raslinje,
  • odgovorno se ponašaju pri odlaganju otpada, otpad odlažu u zatvorenim vrećicama (ne direktno u rasutom obliku), zatvaraju spremnike

Radi smanjenja broja potencijalnih legla komaraca:

  • vodu namijenjenu polijevanju vrtova treba držati u zatvorenim spremnicima, te istu ne zadržavati dulje od deset dana
  • ne odlagati u okoliš stvari i predmete u kojima može doći do zadržavanja vode (gume, kade, limenke i sl.)
  • barke na vezu je potrebno redovito prazniti ili onemogućavati zadržavanje vode u njima (stavljanjem cerade, na suhom vezu ih držati preokrenute i sl.)

Napominjemo da je zabranjeno držanje i hranjenje kućnih ljubimaca u okolišu stambenih zgrada, odnosno na javnim površinama. Smanjenjem broja uzročnika zaraznih bolesti smanjuje se i potencijalna opasnost po zdravlje stanovnika na području Grada Bakra. U slučaju većih pojavnosti komaraca ili štetnih glodavaca građani se mogu obratiti komunalnom redaru Grada Bakra kako bi se poduzele potrebne mjere zaštite.

Bura - glasilo Bakra

Bura 40 Bura: broj 41
studeni, 2019.

Preuzmite glasilo Grada Bakra u digitalnom obliku. List izlazi kvartalno.

PREUZMI | ARHIVA

Top