Učitavanje stranice: Osnovan prvi LAGUR u PGŽ

Ponedjeljak, 30 Svi 2016 13:09

Osnovan prvi LAGUR u PGŽ

Grad Bakar član je Lokalne akcijske grupe u ribarstvu. Grad Bakar član je Lokalne akcijske grupe u ribarstvu.

LAGUR je partnerstvo javnog, civilnog i gospodarskog sektora u ribarstvu, preradi ribe i akvakulturi osnovano s ciljem razvoja ribarstva na lokalnom području kroz doprinos stvaranju, održavanju i poboljšanju radnih mjesta u ribarstvu, doprinos zaštiti i dodavanju vrijednosti ribljim proizvodima.

Dana 23.5.2016.g. u Crikvenici održana je osnivačka skupština Lokalne akcijske grupe u ribarstvu (LAGUR) – eng. FLAG (Fisheries local action group).

LAGUR će koristiti sredstava iz Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo u programskom razdoblju 2014. – 2020., u kojem je na raspolaganju 348,7 milijuna Eura za projekte.

Osnivanjem, LAGUR stječe pravo prijave na natječaj za pripremnu potporu, unutar koje je moguće ostvariti pravo na 700.000,00 kn bespovratnih sredstava za razdoblje od 6 mjeseci, za poslovanje, pripremu Strategije i manje pilot projekte, kao što su npr. ribarski muzeji, izvlačenje brodova iz podmorja, pokretanje ribljih fast-foodova i sl.

Po isteku navedenih 6 mjeseci, osnovani LAGUR prijaviti će se na natječaj iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo, iz kojega će moći koristiti sredstva do 2020.g. za provedbu projekata, kao što su npr. obnova ribarskih luka i iskrcajnih mjesta, brod trgovina- plutajuća trgovina, riblji restoran na brodu sa pušnicom i ribarnicom, srednjoškolski projekt za održivo ribarstvo i sl.

Osnivanje LAGUR-a TUNERA

Ideja za osnivanjem LAGUR-a (kao i sve potrebne pripremne radnje) proizašla je iz LAG-a „VINODOL“, koji uspješno posluje od 2013.g. LAG je okupio ribare, gradove i općine, lučke uprave i udruge kako bi surađivali i zajedno radili na osnivanju LAGUR-a, a kasnije i na projektima.

Gradsko vijeće Grada Bakra na 21. sjednici održanoj 04. veljače 2016. g. donijelo je Odluku o suosnivanju lokalne akcijske grupe u ribarstvu. Pored Grada Bakra, osnivači LAGUR-a su i jedinice lokalne samouprave: Grad Crikvenica, Grad Kraljevica, Grad Novi Vinodolski, Općina Kostrena, koje čine ribarstveno područje LAGUR-a, kao i predstavnici gospodarskog sektora ribarstva i predstavnici civilnog sektora.

Na osnivačkoj skupštini, kojoj je kao predstavnik Grada Bakra prisustvovao zamjenik gradonačelnika Tomislav Dundović, izabran je službeni naziv LAGUR-a - TUNERA, naziv koji je poveznica za cijelo područje LAGURA, koje je u prošlosti bilo poznato po tunerama.

Također je usvojen Poslovnik o radu Skupštine i Statut, izabran Upravni odbor, Predsjednik i Voditelj LAGUR-a TUNERA, koji će biti registriran kao Udruga.


LAGUR-i u EU.

Za razliku od ostalih članica EU, Hrvatska po po prvi puta ulazi u ovaj način suradnje i organiziranja u ribarstvenom području po načelu lokalnog razvoja vođenog zajednicom. Takav oblik udruživanja uobičajen je u Europi s preko 300 LAGUR-a kao nositelja razvitka ribarskog gospodarstva u lokalnoj zajednici.


Slijedeći koraci

LAGUR-u TUNERA slijedi prijava na natječaj za pripremnu potporu Ministarstva poljoprivrede kroz koju će se pristupiti izradi Lokalne razvojne strategije ribarstvenog područja LAGUR-a TUNERA.

Bura - glasilo Bakra

Bura 40 Bura: broj 41
studeni, 2019.

Preuzmite glasilo Grada Bakra u digitalnom obliku. List izlazi kvartalno.

PREUZMI | ARHIVA

Top