Učitavanje stranice: Obavijest udrugama maškara

Utorak, 10 Siječanj 2017 12:36

Obavijest udrugama maškara

Obavijest udrugama maškara Obavijest udrugama maškara

Obavještavaju se Udruge maškara sa sjedištem na području Grada Bakra koje namjeravaju organizirati maškarane zabave u Domovima kulture u 2017. godini da je Odlukom gradonačelnika (KLASA: 022-01/17-01/01, URBROJ: 2170-02-05/7-17-5) naknada za korištenje prostora Domova kulture utvrđena u iznosu od 160,00 kuna po danu korištenja prostora uvećano za porez na dodanu vrijednost.  

Za korištenje prostora Domova kulture udruge su dužne podnijeti Zahtjev za korištenje prostora. Za više informacija preuzmite privitke.

Top