Učitavanje stranice: Rezultati: Javne potrebe za 2017 - kultura, zdravstvo i civilna zaštita

Ponedjeljak, 20 Veljača 2017 09:28

Rezultati: Javne potrebe za 2017 - kultura, zdravstvo i civilna zaštita

Javne potrebe za 2017 - kultura, zdravstvo i civilna zaštita Javne potrebe za 2017 - kultura, zdravstvo i civilna zaštita

Povjerenstvo za ocjenjivanje programa/projekata prijavljenih na Javni poziv za dostavu prijava za sufinanciranje javnih potreba u kulturi, zdravstvenoj zaštiti i društvenim djelatnostima na području Grada Bakra pregledalo je i ocijenilo sve prijave koje su prošle formalne uvjete. Rezultate preuzmite u privitku.

Top