Učitavanje stranice: Službene novine Grada Bakra 8/2021

Srijeda, 02 Lipanj 2021 09:25

Službene novine Grada Bakra 8/2021

Službene novine Grada Bakra 08/2021 Službene novine Grada Bakra 08/2021

I. GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

  1. Odluka
  2. Odluka
  3. Odluka
  4. Odluka
  5. Odluka
  6. Odluka

II. GRADONAČELNIK GRADA BAKRA

  1. Plan prijma u upravna tijela Grada Bakra za 2021. godinu

Bura - glasilo Bakra

Bura 52 Bura: broj 52
studeni, 2023.

Preuzmite glasilo Grada Bakra u digitalnom obliku. List izlazi kvartalno.

PREUZMI | ARHIVA

Bakarski zbornik

Bura 49 Bakarski zbornik

Uskoro preuzmite sve brojeve Bakarskog zbornika u digitalnom obliku.

PREUZMI | ARHIVA

Top