Učitavanje stranice: Službene novine Grada Bakra 11/2021

Srijeda, 01 Rujan 2021 11:52

Službene novine Grada Bakra 11/2021

Službene novine Grada Bakra 11/2021 Službene novine Grada Bakra 11/2021

I. GRADSKO VIJEĆE 

  1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Bakra za razdoblje od 01.01.-30.06.2021. godine
  2. Odluka o drugim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Bakra za 2021. godinu
  3. Druge izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Bakru za 2021. godinu
  4. Druge izmjene Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Bakra za 2021. godinu
  5. Prve izmjene Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom Grada Bakra za 2021. godinu
  6. Druge izmjene i dopune Programa javnih potreba Grada Bakra u području društvene brige o djeci, predškolskog odgoja i obrazovanja za 2021. godinu
  7. Odluka o pristupanju Grada Bakra Urbanoj aglomeraciji Rijeka
  8. Odluka
  9. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Grada Bakra

II. GRADONAČELNIK 

  1. Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Bakra

 

Bura - glasilo Bakra

Bura 52 Bura: broj 52
studeni, 2023.

Preuzmite glasilo Grada Bakra u digitalnom obliku. List izlazi kvartalno.

PREUZMI | ARHIVA

Bakarski zbornik

Bura 49 Bakarski zbornik

Uskoro preuzmite sve brojeve Bakarskog zbornika u digitalnom obliku.

PREUZMI | ARHIVA

Top