Učitavanje stranice: Službene novine Grada Bakra 02/2022

Utorak, 08 Veljača 2022 13:55

Službene novine Grada Bakra 02/2022

Službene novine Grada Bakra 02/2022 Službene novine Grada Bakra 02/2022

I. GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

  1. Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Bakra
  2. Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu
  3. Odluka
  4. Odluka
  5. Odluka
  6. Zaključak
  7. Odluka

I. GRADONAČELNIK GRADA BAKRA

  1. Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu

Bura - glasilo Bakra

Bura 49 Bura: broj 51
srpanj, 2023.

Preuzmite glasilo Grada Bakra u digitalnom obliku. List izlazi kvartalno.

PREUZMI | ARHIVA

Bakarski zbornik

Bura 49 Bakarski zbornik

Uskoro preuzmite sve brojeve Bakarskog zbornika u digitalnom obliku.

PREUZMI | ARHIVA

Top