Učitavanje stranice: Službene novine Grada Bakra 10/2022

Utorak, 13 Prosinac 2022 13:39

Službene novine Grada Bakra 10/2022

Službene novine Grada Bakra 10/2022 Službene novine Grada Bakra 10/2022

I. GRADSKO VIJEĆE

 1. Program održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Bakru za 2023. godinu
 2. Program građenja komunalne infrastrukture Grada Bakra za 2023. godinu
 3. Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom Grada Bakra za 2023. godinu
 4. Program korištenja naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Bakra za 2023. godinu
 5. Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2023. godinu
 6. Program javnih potreba u sportu Grada Bakra za 2023. godinu
 7. Program javnih potreba Grada Bakra u kulturnom stvaralaštvu i razvoju civilnog društva za 2023. godinu
 8. Program javnih potreba Grada Bakra u zdravstvu i socijalnoj skrbi za 2023. godinu
 9. Program javnih potreba Grada Bakra u području društvene brige o djeci, predškolskog odgoja i obrazovanja za 2023. godinu
 10. Odluka o Proračunu Grada Bakra za 2023. i projekcijama Proračuna za 2024. i 2025.
 11. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Bakra za 2023. godinu
 12. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Bakra za 2023. godinu
 13. Odluka o prihvaćanju Akcijskog plana energetski i klimatski održivog razvitka (SECAP)

II. GRADONAČELNIK

 1. Odluka o utvrđivanju veličine parametra „a“ za određivanje visine zakupnine za 2023. godinu
 2. Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Bakra za 2023. godinu

Bura - glasilo Bakra

Bura 52 Bura: broj 53
travanj, 2024.

Preuzmite glasilo Grada Bakra u digitalnom obliku. List izlazi kvartalno.

PREUZMI | ARHIVA

Bakarski zbornik

Bura 49 Bakarski zbornik

Uskoro preuzmite sve brojeve Bakarskog zbornika u digitalnom obliku.

PREUZMI | ARHIVA

Top