Učitavanje stranice: Službene novine Grada Bakra 1/2023

Ponedjeljak, 23 Siječanj 2023 19:22

Službene novine Grada Bakra 1/2023

Službene novine Grada Bakra 1/2023 Službene novine Grada Bakra 1/2023

I. GRADSKO VIJEĆE

  1. Odluka o socijalnoj skrbi
  2. Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave robe, usluga i radova
  3. Odluka

II. GRADONAČELNIK

  1. Plan prijma u službu u upravna tijela Grada Bakra za 2023. godinu

Bura - glasilo Bakra

Bura 52 Bura: broj 53
travanj, 2024.

Preuzmite glasilo Grada Bakra u digitalnom obliku. List izlazi kvartalno.

PREUZMI | ARHIVA

Bakarski zbornik

Bura 49 Bakarski zbornik

Uskoro preuzmite sve brojeve Bakarskog zbornika u digitalnom obliku.

PREUZMI | ARHIVA

Top