Učitavanje stranice: Službene novine Grada Bakra 01/2014

Utorak, 04 Veljača 2014 11:38

Službene novine Grada Bakra 01/2014

Službene novine Grada Bakra 01/2014 Službene novine Grada Bakra 01/2014

I. AKTI GRADONAČELNIKA

  1. Odluka o utvrđivanju veličine parametra „a“ za određivanje visine zakupnine za 2014. godinu • 2 stranica
  2. Plan lokacija za postavu privremenih objekata na području Grada Bakra • 3 stranica
  3. Program mjera suzbijanja patogenih organizama, štetnih člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za Grad Bakar u 2014. godini • 7 stranica
  4. Pravilnik o postupanju u nabavi roba, radova i usluga • 9 stranica

Bura - glasilo Bakra

Bura 52 Bura: broj 53
travanj, 2024.

Preuzmite glasilo Grada Bakra u digitalnom obliku. List izlazi kvartalno.

PREUZMI | ARHIVA

Bakarski zbornik

Bura 49 Bakarski zbornik

Uskoro preuzmite sve brojeve Bakarskog zbornika u digitalnom obliku.

PREUZMI | ARHIVA

Top