Učitavanje stranice: Službene novine Grada Bakra 11/2014

Petak, 07 Studeni 2014 12:24

Službene novine Grada Bakra 11/2014

Službene novine Grada Bakra 11/2014 Službene novine Grada Bakra 11/2014

I. AKTI GRADSKOG VIJEĆA

  1. Izmjene i dopune statuta Grada Bakra • 264 stranica
  2. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenicima i namještenicima • 265 stranica
  3. Odluka o pristupanju Grada Bakra u Lokalnu akcijsku grupu „Vinodol“ • 266 stranica

II. AKTI GRADONAČELNIKA

  1. Odluka o izmjenama i dopunama plana lokacija za postavu privremenih objekata na području Grada Bakra • 267 stranica

Bura - glasilo Bakra

Bura 52 Bura: broj 52
studeni, 2023.

Preuzmite glasilo Grada Bakra u digitalnom obliku. List izlazi kvartalno.

PREUZMI | ARHIVA

Bakarski zbornik

Bura 49 Bakarski zbornik

Uskoro preuzmite sve brojeve Bakarskog zbornika u digitalnom obliku.

PREUZMI | ARHIVA

Top