Učitavanje stranice: Službene novine Grada Bakra 11/2015

Utorak, 22 Rujan 2015 13:57

Službene novine Grada Bakra 11/2015

Službene novine Grada Bakra 11/2015 Službene novine Grada Bakra 11/2015

I. AKTI GRADSKOG VIJEĆA

  1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Bakra za razdoblje od 01.01.2015. – 30.06.2015. godine • 273 stranica
  2. Odluka o II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Bakra za 2015. godinu • 316 stranica
  3. Odluka o nerazvrstanim cestama • 333 stranica
  4. Druge izmjene i dopune Programa javnih potreba Grada Bakra u zdravstvu i socijalnoj skrbi za 2015. godinu • 342 stranica
  5. Druge izmjene i dopune Programa javnih i ostalih potreba Grada Bakra u kulturi za 2015. godinu • 343 stranica
  6. Izmjene i dopune Programa javnih potreba Grada Bakra u športu za 2015. godinu • 345 stranica
  7. Prve izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Bakru za 2015. godinu • 347 stranica
  8. Druge izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Bakra za 2015. godinu • 353 stranica

Bura - glasilo Bakra

Bura 49 Bura: broj 51
srpanj, 2023.

Preuzmite glasilo Grada Bakra u digitalnom obliku. List izlazi kvartalno.

PREUZMI | ARHIVA

Bakarski zbornik

Bura 49 Bakarski zbornik

Uskoro preuzmite sve brojeve Bakarskog zbornika u digitalnom obliku.

PREUZMI | ARHIVA

Top