Učitavanje stranice: Službene novine Grada Bakra 14/2015

Petak, 11 Prosinac 2015 13:04

Službene novine Grada Bakra 14/2015

Službene novine Grada Bakra 14/2015 Službene novine Grada Bakra 14/2015

I. AKTI GRADSKOG VIJEĆA

  1. Odluka o Proračunu Grada Bakra za razdoblje 2016. – 2018. godine • 682 stranica
  2. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Bakra za 2016. godinu • 708 stranica
  3. Program javnih potreba Grada Bakra u zdravstvu i socijalnoj skrbi za 2016. godinu • 715 stranica
  4. Program javnih potreba Grada Bakra u području društvene brige o djeci, predškolskog odgoja i obrazovanja za 2016. godinu • 717 stranica
  5. Program održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Bakru za 2016. godinu • 719 stranica
  6. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Bakra za 2016. godinu • 725 stranica
  7. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Industrijske zone Kukuljanovo • 728 stranica
  8. Odluka o izmjeni Odluke o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Bakra • 732 stranica

Bura - glasilo Bakra

Bura 52 Bura: broj 52
studeni, 2023.

Preuzmite glasilo Grada Bakra u digitalnom obliku. List izlazi kvartalno.

PREUZMI | ARHIVA

Bakarski zbornik

Bura 49 Bakarski zbornik

Uskoro preuzmite sve brojeve Bakarskog zbornika u digitalnom obliku.

PREUZMI | ARHIVA

Top