Učitavanje stranice: Službene novine Grada Bakra 15/2015

Srijeda, 16 Prosinac 2015 13:08

Službene novine Grada Bakra 15/2015

Službene novine Grada Bakra 15/2015 Službene novine Grada Bakra 15/2015

I. AKTI GRADONAČELNIKA

  1. Odluka o utvrđivanju veličine parametra „a“ za određivanje visine zakupnine za 2016. godinu • 734 stranica

II. AKTI GRADSKOG VIJEĆA

  1. Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti na području Grada Bakra • 735 stranica
  2. Odluka o porezima Grada Bakra • 738 stranica
  3. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Bakra za 2016. godinu • 743 stranica
  4. Druge izmjene programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Bakru za 2015. godinu • 745 stranica
  5. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o visini naknade troškova članova Gradskog vijeća, članova radnih tijela Gradskog vijeća i predsjednika Vijeća mjesnih odbora Grada Bakra • 754 stranica
  6. Treće izmjene programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Bakra za 2015. godinu • 755 stranica
  7. Odluka o izmjenama i dopunama Projekcije proračuna Grada Bakra za 2016. i 2017. godinu • 758 stranica
  8. Odluka o trećim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Bakra za 2015. godinu • 766 stranica

Bura - glasilo Bakra

Bura 52 Bura: broj 53
travanj, 2024.

Preuzmite glasilo Grada Bakra u digitalnom obliku. List izlazi kvartalno.

PREUZMI | ARHIVA

Bakarski zbornik

Bura 49 Bakarski zbornik

Uskoro preuzmite sve brojeve Bakarskog zbornika u digitalnom obliku.

PREUZMI | ARHIVA

Top