Učitavanje stranice: Službene novine Grada Bakra 05/2016

Ponedjeljak, 18 Travanj 2016 10:48

Službene novine Grada Bakra 05/2016

Službene novine Grada Bakra 05/2016 Službene novine Grada Bakra 05/2016

I. AKTI GRADSKOG VIJEĆA

 1. Odluka o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Grada Bakra • 144 stranica
 2. Odluka o isključenju iz opće uporabe javnog dobra • 146 stranica
 3. Odluka o donošenju Strategije upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Bakra za razdoblje od 2016. do 2021. godine • 147 stranica
 4. Odluka o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa javnih potreba Grada Bakra u zdravstvu i socijalnoj skrbi u 2015. godini • 158 stranica
 5. Odluka o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa javnih potreba Grada Bakra u području društvene brige o djeci predškolskog odgoja i obrazovanja za 2015. godinu • 160 stranica
 6. Odluka o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa javnih i ostalih potreba Grada Bakra u kulturi za 2015. godinu • 162 stranica
 7. Odluka o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa javnih potreba Grada Bakra u športu za 2015. godinu • 164 stranica
 8. Odluka o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Bakru za 2015. godinu • 166 stranica
 9. Odluka o donošenju Akcijskog plana održivog energetskog razvoja Grada Bakra • 173 stranica
 10. Odluka o donošenju Akcijskog plana energetske učinkovitosti Grada Bakra za razdoblje od 2016. do 2018. godine • 285 stranica
 11. Odluka o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Bakra za 2015. godinu • 365 stranica
 12. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Bakra za 2015. godinu • 370 stranica
 13. Godišnju plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Bakra za 2016. godinu • 377 stranica
 14. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Bakra od 1. siječnja 2016. do 31. prosinca 2019. godine • 380 stranica
 15. Godišnju izvještaj o izvršenju proračuna Grada Bakra za razdoblje od 01.01. – 31.12.2015. godine • 385 stranica
 16. Odluka o raspodjeli rezultata Proračuna Grada Bakra za 2015. godinu • 427 stranica

II. AKTI GRADONAČELNIKA

 1. Odluka o uvjetima i načinu dodjele jednokratnih pomoći socijalno ugroženim građanima • 429 stranica
 2. Odluka da za Urbanistički plan uređenja Industrijske zone Kukuljanovo nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš • 431 stranica   
 3. Odluka da za Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja UPU 1 – Bakar nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš • 434 stranica

Bura - glasilo Bakra

Bura 52 Bura: broj 53
travanj, 2024.

Preuzmite glasilo Grada Bakra u digitalnom obliku. List izlazi kvartalno.

PREUZMI | ARHIVA

Bakarski zbornik

Bura 49 Bakarski zbornik

Uskoro preuzmite sve brojeve Bakarskog zbornika u digitalnom obliku.

PREUZMI | ARHIVA

Top