Učitavanje stranice: Službene novine Grada Bakra 16/2017

Srijeda, 13 Prosinac 2017 12:54

Službene novine Grada Bakra 16/2017

Službene novine Grada Bakra 16/2017 Službene novine Grada Bakra 16/2017

I. GRADSKO VIJEĆE

1. Odluka o trećim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Bakra za 2017. godinu

2. Odluka o proračunu Grada Bakra za razdoblje 2018. - 2020. godine

3. Odluka o izvršavanju proračuna Grada Bakra za 2018. godinu

4. Treće izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Bakra za 2017. godinu

5. Prve izmjene Programa održavanje komunalne infrastrukture u Gradu Bakru za 2017. godinu

6. Druge izmjene i dopune Programa javnih potreba Grada Bakra u području društvene brige o djeci, predškolskog odgoja i obrazovanja za 2017. godinu

7. Prve izmjene i dopune Programa javnih potreba Grada Bakra u zdravstvu i socijalnoj skrbi za 2017. godinu

8. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Bakra za 2018. godinu

9. Program održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Bakru za 2018. godinu

10. Program javnih potreba Grada Bakra u području društvene brige o djeci, predškolskog odgoja i obrazovanja za 2018. godinu

11. Program javnih potreba Grada Bakra u zdravstvu i socijalnoj skrbi za 2018. godinu

12. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Bakra za 2018. godinu

13. Odluka o izmjenama Odluke o porezima Grada Bakra

14. Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Bakra

15. Odluka o odvodnji otpadnih voda na području Grada Bakra

16. Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Industrijske zone Kukuljanovo

17. Odluka

 

Bura - glasilo Bakra

Bura 52 Bura: broj 53
travanj, 2024.

Preuzmite glasilo Grada Bakra u digitalnom obliku. List izlazi kvartalno.

PREUZMI | ARHIVA

Bakarski zbornik

Bura 49 Bakarski zbornik

Uskoro preuzmite sve brojeve Bakarskog zbornika u digitalnom obliku.

PREUZMI | ARHIVA

Top