Učitavanje stranice: Službene novine Grada Bakra 9/2018

Ponedjeljak, 03 Rujan 2018 09:35

Službene novine Grada Bakra 9/2018

Službene novine Grada Bakra 14/2016 Službene novine Grada Bakra 14/2016

I. GRADSKO VIJEĆE

1. Odluka KLASA: 025-01/18-01/05, URBROJ: 2170-02-04/2-18-5

2. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Bakra

 

Top