Učitavanje stranice: Službene novine Grada Bakra 2/2019

Utorak, 19 Ožujak 2019 14:47

Službene novine Grada Bakra 2/2019

Službene novine Grada Bakra 2/2019 Službene novine Grada Bakra 2/2019

I. GRADSKO VIJEĆE

1. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Bakra za 2018. godinu
2. Odluka o raspodjeli rezultata Proračuna Grada Bakra za 2018. godinu
3. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama
4. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Bakra „Građenje i opremanje dječjeg igrališta na dijelu k.č.br. 1116 k.o. Kukuljanovo
5. Odluka o izradi III. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Industrijske zone Kukuljanovo
6. Odluka o stavljanju izvan snage Urbanističkog plana uređenja zone poslovne namjene – K3 u Bakru (UPU 8)
7. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 8 zone poslovne namjene K3
8. Odluka o izradi II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1 – Bakar
9. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi
10. Pravilnik o prikupljanju, obradi, korištenju i zaštiti osobnih podataka
11. Odluka o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u području društvene brige o djeci, predškolskog odgoja i obrazovanja za 2018. godinu
12. Odluka o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa javnih potreba Grada Bakra u zdravstvu i socijalnoj skrbi u 2018. godini
13. Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Bakra za 2018. godinu
14. Odluka o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Bakru za 2018. godinu

II. GRADONAČELNIK

1. Odluka o uvjetima i načinu dodjele jednokratnih pomoći socijalno ugroženim građanima

Top