Učitavanje stranice: Službene novine Grada Bakra 7/2024

Četvrtak, 27 Lipanj 2024 10:57

Službene novine Grada Bakra 7/2024

Službene novine Grada Bakra 7/2024 Službene novine Grada Bakra 7/2024

AKTI VIJEĆA

Donošenje Procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Bakra
Donošenje Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Grada Bakra u 2024.godini
Donošenje Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Bakra za razdoblje od 2024. do 2028.godine
Donošenje Odluke o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Bakar
Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama Statuta javne ustanove „Gradska knjižnica Bakar“
Donošenje Odluke o razrješenju i izboru predsjednika i članova Odbora za statutarno pravna pitanja

 

Bura - glasilo Bakra

Bura 52 Bura: broj 53
travanj, 2024.

Preuzmite glasilo Grada Bakra u digitalnom obliku. List izlazi kvartalno.

PREUZMI | ARHIVA

Bakarski zbornik

Bura 49 Bakarski zbornik

Uskoro preuzmite sve brojeve Bakarskog zbornika u digitalnom obliku.

PREUZMI | ARHIVA

Top