Učitavanje stranice: Službene novine Grada Bakra 03/2014

Ispiši ovu stranicu
Petak, 28 Ožujak 2014 11:42

Službene novine Grada Bakra 03/2014

Službene novine Grada Bakra 03/2014 Službene novine Grada Bakra 03/2014

I. AKTI GRADSKOG VIJEĆA

  1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o visini naknade troškova članova Gradskog vijeća, članova radnih tijela Gradskog vijeća i predsjednika Vijeća mjesnih odbora Grada Bakra • 25 stranica
  2. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića Bakar od roditelja korisnika • 26 stranicama
  3. Odluka o socijalnoj skrbi • 27 stranica
Copyright © 2016. Grad Bakar • Sva prava pridržana.