Učitavanje stranice: Službene novine Grada Bakra 16/2015

Ponedjeljak, 21 Prosinac 2015 13:10

Službene novine Grada Bakra 16/2015

Službene novine Grada Bakra 16/2015 Službene novine Grada Bakra 16/2015

I. AKTI GRADONAČELNIKA

  1. Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Bakra za 2016. godinu • 786 stranica

II. AKTI GRADSKOG VIJEĆA

  1. Treće izmjene i dopune programa javnih i ostalih potreba Grada Bakra u kulturi za 2015. godinu • 788 stranica
  2. Druge izmjene i dopune programa javnih potreba Grada Bakra u športu za 2015. godinu • 789 stranica
  3. Prve izmjene i dopune programa javnih potreba Grada Bakra u području društvene brige o djeci, predškolskog odgoja i obrazovanja za 2015. godinu • 790 stranica
Top