Učitavanje stranice: Službene novine Grada Bakra 07/2016

Petak, 13 Svi 2016 09:42

Službene novine Grada Bakra 07/2016

Službene novine Grada Bakra 07/2016 Službene novine Grada Bakra 07/2016

I. AKTI GRADSKOG VIJEĆA

  1. Odluka

II. AKTI GRADONAČELNIKA

  1. Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Strateškog razvojnog programa (PUR) Grada Bakra za razdoblje od 2015. do 2020. godine
Top