Učitavanje stranice: Službene novine Grada Bakra 09/2016

Petak, 01 Srpanj 2016 11:38

Službene novine Grada Bakra 09/2016

Službene novine Grada Bakra 09/2016 Službene novine Grada Bakra 09/2016

I. AKTI GRADSKOG VIJEĆA

1. Odluka o prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Bakra za 2016. godinu

2. Odluka o prvim izmjenama i dopunama Projekcije proračuna Grada Bakra za 2017. godinu

3. Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Bakar

II. AKTI GRADONAČELNIKA

1. Pravilnik o utvrđivanju i naplati gradskih poreza

Top