Učitavanje stranice: Službene novine Grada Bakra 10/2016

Utorak, 05 Srpanj 2016 12:38

Službene novine Grada Bakra 10/2016

Službene novine Grada Bakra 10/2016 Službene novine Grada Bakra 10/2016

I. AKTI GRADSKOG VIJEĆA

1. Prve izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Bakra za 2016. godinu

2. Prve izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Bakru za 2016. godinu

 

Top