Učitavanje stranice: Službene novine Grada Bakra 14/2016

Utorak, 25 Listopad 2016 10:52

Službene novine Grada Bakra 14/2016

Službene novine Grada Bakra 14/2016 Službene novine Grada Bakra 14/2016

I. ODLUKE GRADONAČELNIKA

1. Odluka da za III. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Bakra nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš

2. Plan prijma u službu u upravna tijela Grada Bakra za 2016. godinu

Top