Učitavanje stranice: Službene novine Grada Bakra 15/2016

Utorak, 06 Prosinac 2016 12:09

Službene novine Grada Bakra 15/2016

Službene novine Grada Bakra 14/2016 Službene novine Grada Bakra 14/2016

I. ODLUKE GRADSKOG VIJEĆA

1. Odluka o izvršavanju proračuna Grada Bakra za 2017. godinu

2. Odluka o proračunu Grada Bakra za razdoblje 2017. - 2019. godine

3. Odluka o naknadi troškova i nagradi za rad članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Bakra

4. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Bakra za 2017. godinu

5. Program održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Bakru za 2017. godinu

6. Program javnih potreba Grada Bakra u području društvene brige o djeci, predškolskog odgoja i obrazovanja za 2017. godinu

7. Program javnih potreba Grada Bakra u zdravstvu i socijalnoj skrbi za 2017. godinu

Top