Učitavanje stranice: Službene novine Grada Bakra 01/2017

Ponedjeljak, 16 Siječanj 2017 08:18

Službene novine Grada Bakra 01/2017

Službene novine Grada Bakra 14/2016 Službene novine Grada Bakra 14/2016

I. ODLUKE GRADONAČELNIKA

1. Odluka o utvrđivanju veličine parametra "a" za određivanje visine zakupnine za 2017. godinu

2. Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Bakra za 2017. godinu

 

Top