Učitavanje stranice: Službene novine Grada Bakra 05/2017

Utorak, 28 Ožujak 2017 14:08

Službene novine Grada Bakra 05/2017

Službene novine Grada Bakra 14/2016 Službene novine Grada Bakra 14/2016

I. ODLUKE GRADSKOG VIJEĆA

1. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Bakra za 2016. godinu

2. Godišnji plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Bakra za 2017. godinu

3. Odluka o donošenju III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Bakra

4. Odluka o stavljanju izvan snage Urbanističkog plana uređenja radne zone R 27 Kukuljanovo

5. Odluka o stavljanju izvan snage Urbanističkog plana uređenja radne zone R 29/I Kukuljanovo

6. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja Industrijske zone Kukuljanovo

7. Odluka o donošenju izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1 – Bakar

8. Odluka o izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Bakra

9. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja naselja Kukuljanovo – NA2 (UPU 20)

10. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Krasica – NA 4­2 (UPU 21)

11. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja dijelova naselja Hreljin – NA 7 1 i 3 (UPU 22)

12. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja naselja Zlobin – NA 101 (UPU 23)

13. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja dijelova naselja Lepenice – NA 15 2-5 (UPU 25)

14. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Zlobinsko Brdo – NA 115 (UPU 24)

15. Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba Grada Bakra u zdravstvu i socijalnoj skrbi u 2016. godini

16. Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba Grada Bakra u području društvene brige o djeci, predškolskog odgoja i obrazovanja za 2016. godinu

17. Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Bakra za 2016. godinu

18. Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Bakru za 2016. godinu

19. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Bakra za 2016. godinu

20. Odluka o raspodjeli rezultata Proračuna Grada Bakra za razdoblje 01.01.2016. do 31.12.2016. godine

 

 

Top