Učitavanje stranice: Službene novine Grada Bakra 06/2017

Utorak, 04 Travanj 2017 12:54

Službene novine Grada Bakra 06/2017

Službene novine Grada Bakra 14/2016 Službene novine Grada Bakra 14/2016

I. ODLUKE GRADSKOG VIJEĆA

1. Odluka o Prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Bakra za 2017. godinu

2. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Bakra za 2017. godinu

3. Odluka o Prvim izmjenama i dopunama Projekcije Proračuna Grada Bakra za 2018. godinu

4. Prve izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Bakra za 2017. godinu

5. Odluka o zaduženju Grada BAkra za izgradnju školske sportske dvorane Osnovne škole Hreljin

6. Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Bakra

 

 

Top