Učitavanje stranice: Službene novine Grada Bakra 12/2017

Utorak, 12 Rujan 2017 11:33

Službene novine Grada Bakra 12/2017

Službene novine Grada Bakra 14/2016 Službene novine Grada Bakra 14/2016

I. GRADONAČELNIK

1. Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave roba, usluga i radova

2. Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Bakra

 

 

Bura - glasilo Bakra

Bura 40 Bura: broj 41
studeni, 2019.

Preuzmite glasilo Grada Bakra u digitalnom obliku. List izlazi kvartalno.

PREUZMI | ARHIVA

Top