Učitavanje stranice: Službene novine Grada Bakra 17/2017

Četvrtak, 28 Prosinac 2017 10:26

Službene novine Grada Bakra 17/2017

Službene novine Grada Bakra 14/2016 Službene novine Grada Bakra 14/2016

I. GRADONAČELNIK

1. Odluka o utvrđivanju veličine parametra "a" za određivanje visine zakupnine za 2018. godinu

 

Bura - glasilo Bakra

Bura 40 Bura: broj 41
studeni, 2019.

Preuzmite glasilo Grada Bakra u digitalnom obliku. List izlazi kvartalno.

PREUZMI | ARHIVA

Top