Učitavanje stranice: Službene novine Grada Bakra 2/2018

Četvrtak, 18 Siječanj 2018 10:25

Službene novine Grada Bakra 2/2018

Službene novine Grada Bakra 14/2016 Službene novine Grada Bakra 14/2016

I. GRADONAČELNIK

1. Plan prijma u službu u upravna tijela Grada Bakra za 2018. godinu

2. Izmjene Plana prijma na stručno osposobljavanje za 2018. godinu

 

Bura - glasilo Bakra

Bura 40 Bura: broj 41
studeni, 2019.

Preuzmite glasilo Grada Bakra u digitalnom obliku. List izlazi kvartalno.

PREUZMI | ARHIVA

Top