Učitavanje stranice: Službene novine Grada Bakra 3/2018

Utorak, 30 Siječanj 2018 14:46

Službene novine Grada Bakra 3/2018

Službene novine Grada Bakra 14/2016 Službene novine Grada Bakra 14/2016

I. GRADSKO VIJEĆE

1. Odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika Grada Bakra

2. Odluka o Prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Bakra za 2018. godinu i Projekcijama za 2019. i 2020. godinu

 

Top