Učitavanje stranice: Službene novine Grada Bakra 5/2018

Ponedjeljak, 12 Ožujak 2018 14:57

Službene novine Grada Bakra 5/2018

Službene novine Grada Bakra 14/2016 Službene novine Grada Bakra 14/2016

I. GRADONAČELNIK

1. Odluka da za IV. izmjene i dopune Prostornog plana Grada Bakra nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš

I. ODBOR ZA STATUTARNO - PRAVNA PITANJA GRADSKOG VIJEĆA GRADA BAKRA

1. Urbanistički plan uređenja Industrijske zone Kukuljanovo (pročišćen tekst)

Top