Učitavanje stranice: Sufinanciranje zbrinjavanja opasnog otpada koji sadrži azbest

Ispiši ovu stranicu
Ponedjeljak, 15 Lipanj 2020 12:29

Sufinanciranje zbrinjavanja opasnog otpada koji sadrži azbest

Zakon o održivom gospodarenju otpadom i Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest, a kojeg je 2016. godine donijelo Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, obvezuje jedinice lokalne samouprave na sudjelovanje u sustavu sakupljanja građevnog i azbestnog otpada.

Azbest je mineralni kristal vlaknaste strukture. S obzirom na čvrstoću i visoku otpornost na toplinsko i kemijsko djelovanje, azbest se proizvodio desetljećima i bio korišten kao građevinski materijal, najviše za pokrivanje krovova, oblaganje pročelja, instalacije odvodnje i dr.

Opasnost od azbesta utvrđena je isključivo u situacijama pojave azbestne prašine, tj. oslobađanja finih azbestnih vlakana u visokoj koncentraciji do čega dolazi u procesu proizvodnje te u procesu razgradnje mehaničkim putem, tj. prilikom rušenja, lomljenja, brušenja i sličnih postupaka uklanjanja ili održavanja i servisiranja proizvoda od azbesta ili onih koji sadrže azbest zbog čega se ti proizvodi tretiraju kao opasni građevinski otpad.
Zabrana proizvodnje, prometa i upotrebe azbesta i materijala koji sadrže azbest u Republici Hrvatskoj stupila je na snagu 01.01.2006. godine.

Postoji više tipova azbesta, a na našem području se najčešće koristila vrsta krizotil koji je najmanje opasan.

Kod izvođenja građevinskih radova prilikom kojih nastaje azbestni otpad, odnosno zamjene krovnog pokrova, izvođač je dužan pripremiti izdvojeni azbestni otpad za transport na način da spriječi ispuštanje azbestnih vlakana i razlijevanje tekućeg azbestnog otpada korištenjem zatvorenog spremnika, čvrstih vreća za građevni otad, omatanjem odgovarajućom folijom ili na drugi odgovarajući način.

Otpad koji sadrži azbest mora se odlagati na posebno predviđenim plohama (kazetama) na odlagalištima otpada čiji se popis nalazi na mrežnim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike.

Grad Bakar je u 2020. godini u proračunu osigurao financijska sredstva za troškove preuzimanja, skladištenja, prijevoza i zbrinjavanja građevinskog otpada koji sadrži azbest iz kućanstva u cilju poticanja građana za zamjenu krovnog pokrova od azbesta. Prvi korak je prikupljanje podataka o građevinama u kojima se nalazi azbest.

Stoga Grad Bakar poziva vlasnike, odnosno korisnike građevina u kojima se nalazi azbest kao građevni materijal, da preuzmu i ispune pripremljene obrasce i dostave ih do 15. srpnja 2020. godine na adresu Grada.

Nakon isteka roka za dostavu ispunjenih obrazaca, oni će se proslijediti Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radi planiranja sustava gospodarenja građevnim otpadom koji sadrži azbest, a podaci će se koristiti i za pripremu Odluke o načinu sufinanciranja zbrinjavanja otpada od azbesta koji treba donijeti Gradsko vijeće Grada Bakra. Radi iznosa sufinanciranja, molimo građane koji u naredne tri godine planiraju zamjenu krovnog pokrova da u obrascu, barem okvirno, navedu vrijeme izvođenja radova.

Copyright © 2016. Grad Bakar • Sva prava pridržana. Pristupačnost mrežnih stranica.