Učitavanje stranice: VI. izmjene i dopune plana nabave Grada Bakra za 2019. godinu

Ponedjeljak, 29 Srpanj 2019 11:16

VI. izmjene i dopune plana nabave Grada Bakra za 2019. godinu

Gradonačelnik Grada Bakra temeljem članka 28. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16.) te članka 53. Statuta Grada Bakra („Službene novine Grada Bakra“ br. 4/18. i 12/18.) donosi VI. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE GRADA BAKRA ZA 2019. godinu.

Za više informacija preuzmite privitak.

Top