Učitavanje stranice: VI. izmjene i dopune plana nabave za 2020. godinu

Srijeda, 28 Listopad 2020 11:09

VI. izmjene i dopune plana nabave za 2020. godinu

Gradonačelnik Grada Bakra temeljem članka 28. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16.) te članka 53. Statuta Grada Bakra („Službene novine Grada
Bakra“ br. 4/18., 12/18. i 4/20.) donosi VI. izmjene i dopune plana nabave za 2020. godinu.

Za više informacija preuzmite privitak.

Top