Učitavanje stranice: Oglas za prijam u službu u Upravni odjel za proračun i financije - obavijest o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata testiranjem i lista kandidata koji zadovoljavaju formalne uvjete iz Oglasa

Utorak, 28 Rujan 2021 09:09

Oglas za prijam u službu u Upravni odjel za proračun i financije - obavijest o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata testiranjem i lista kandidata koji zadovoljavaju formalne uvjete iz Oglasa

Prethodna provjere znanja i sposobnosti kandidata testiranjem, održati će se u ponedjeljak, 04. listopada 2021. godine u 12,00 sati u Vijećnici Grada Bakra u Bakru, Primorje 39, II kat.

Pravni izvori za pripremanje kandidata za provjeru znanja i sposobnosti
-Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine 56/90, 135/97, 08/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14).
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01, 129/05,
109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20).
- Zakon o proračunu (Narodne novine 87/08, 136/12, 15/15).
- Zakon o lokalnim porezima (Narodne novine 115/16, 101/17).

 

Lista kandidata koji zadovoljavaju formalne uvjete iz Oglasa
te mogu pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata testiranjem

1. Lina Borčić iz Hreljina, Meja Gaj 52
2. Ana Marija Fatović iz Rijeke, J.L. Spodolčeva 1 c
3. Tina Mavrinac iz Čavle, Kalnica 8

 

 

Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja

 
Top