Učitavanje stranice: Odluka o mjerama za ublažavanje negativnih posljedica na gospodarstvo Grada Bakra za vrijeme epidemije bolesti COVID-19

Četvrtak, 02 Travanj 2020 16:05

Odluka o mjerama za ublažavanje negativnih posljedica na gospodarstvo Grada Bakra za vrijeme epidemije bolesti COVID-19

Gradsko vijeće Grada Bakra na prijedlog Gradonačelnika, na sjednici Gradskog vijeća u ponedjeljak 30. ožujka 2020. godine, donijelo je Odluku o mjerama za ublažavanje negativnih posljedica na gospodarstvo Grada Bakra u svrhu pomoći lokalnom gospodarstvu za vrijeme epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2.

Prema riječima bakarskog gradonačelnika Tomislava Klarića, sačuvati gospodarstvo u Gradu Bakru, a u okolnostima krize izazvane korona virusom COVID 19 je prioritet. Sukladno napucima, Upravni odjel za proračun i financije izradilo je analize a Gradsko vijeće Grada Bakra jednoglasno je prihvatilo prijedlog za usvajanje zaključka u kojima su utvrđene pogodnosti:

  • Oslobađaju se obveze plaćanja komunalne naknade u 100% iznosu poduzetnici koji su obveznici komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti, a koji su temeljem odluka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske privremeno obustavili obavljanje djelatnosti,
  • Poduzetnici koji su obveznici komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koji nisu u obvezi obustaviti obavljanje poslovne djelatnosti temeljem odluka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, oslobađaju se obveze plaćanja komunalne naknade u iznosu od 50%,
  • Poduzetnici koji obavljaju poslovnu djelatnost u poslovnim prostorima i na zemljištu u vlasništvu Grada Bakra, a koji su temeljem odluka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske privremeno obustavili obavljanje poslovne djelatnosti oslobađaju se plaćanja zakupnine u iznosu od 100%,
  • Na sve dospjele, a nenaplaćene tražbine s osnove plaćanja komunalne naknade i zakupa utvrđene temeljem ove Odluke, neće se obračunavati zakonska zatezna kamata, uključujući i tražbine koje se odnose za mjesec ožujak, a dospijevaju u travnju 2020. godine,
  • Na sve dospjele, a nenaplaćene tražbine s osnove plaćanja komunalne naknade za stambene prostore nastale u vrijeme epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 neće se obračunavati zakonska zatezna kamata,
  • Odgađa se pokretanje svih postupaka prisilne naplate za vrijeme važenja mjera Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske u cilju suzbijanja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, izuzev dugovanja kojima prijeti zastara, i to za sve tražbine Grada Bakra.
  • Gore navedene mjere primjenjivat će se razdoblje od 01. travnja 2020. godine do kada budu na snazi odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske u cilju suzbijanja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, a najkasnije do 30. lipnja 2020. godine.

Prema analizama sve donesene nove mjere za pomoć gospodarstvu ukazuju da će se Grad odreći preko 2 milijuna kuna mjesečnih prihoda, a oni se najvećim djelom odnose na komunalne prihode, no tu su i značajni porezni prihodi, a od njih najveći pad očekujemo od poreza na dohodak.

Izuzetak od ovih oslobađanja su tvrtke i ustanove i poduzetnici koji odlukom kriznog stožera nisu imali obvezu obustaviti rad. Što se tiče usluga Dječjeg vrtića Bakar roditelji će biti rasterećeni plaćanja ove usluge u periodu dok traje privremena obustava rada ovih ustanova.

U prilogu možete preuzeti Odluku:

Top