Učitavanje stranice: Javni poziv za prijavu uspješnih sportaša s područja Grada Bakra na temelju rezultata u 2018. godini

Utorak, 06 Studeni 2018 09:59

Javni poziv za prijavu uspješnih sportaša s područja Grada Bakra na temelju rezultata u 2018. godini

Temeljem Odluke o kriterijima za dodjelu nagrada uspješnim sportašima s područja Grada Bakra KLASA: 022-01/15-01/44 URBROJ: 2170-02-03/2-15-10 od 14. prosinca 2015. godine, gradonačelnik Grada Bakra raspisuje Javni poziv za prijavu uspješnih sportaša s područja Grada Bakra na temelju rezultata u 2018. godini.


Pravo na prijavu na Javni poziv ostvaruju:

1. Sportaši, ne stariji od 21 godine, koji su ostvarili zapažene rezultate na:
a. međužupanijskom prvenstvu,
b. državnom natjecanju
c. natjecanju u inozemstvu

2. Sportaši koji se bave timskim sportom a koji su članovi selekcije PGŽ ili članovi reprezentacije

3. Sportaši s posebnim potrebama

Uz ispunjeni obrazac prijave (pristupnicu) potrebno je dostaviti:
1. Presliku osobne iskaznice
2. Potvrdu o prebivalištu ne stariju od 30 dana od dana objave ovog Javnog poziva
3. Dokumentaciju ovjerenu od strane kluba kojom se dokazuju ostvareni sportski rezultati

Prijave na Javni poziv dostavljaju se poštom ili osobno u pisarnicu Grada na adresu Grad Bakar, Primorje 39, 51222 Bakar s naznakom „Za Javni poziv za prijavu uspješnih sportaša s područja Grada Bakra na temelju rezultata u 2018. godini“.

Rok za dostavu prijava je 21. studeni 2018. godine.

Top