Učitavanje stranice: Javni poziv za evidentiranjem nerazvrstanih cesta oznaka H2, H3, H4 i H5, k.o. Hreljin

Ponedjeljak, 16 Rujan 2019 11:39

Javni poziv za evidentiranjem nerazvrstanih cesta oznaka H2, H3, H4 i H5, k.o. Hreljin

Sukladno čl. 131., 132. i 133. Zakona o cestama (»Narodne novine«, br. 84/11, 18/13, 22/13, 54/13 i 148/13 i 92/14) i Objašnjenju Središnjeg ureda Državne geodetske uprave (KLASA: 932-01/12-02/182, URBROJ: 541-03-1-12-28 od 24. listopada 2012.), Upravni odjel za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju Grada Bakra objavljuje: JAVNI POZIV

I.
Grad Bakar, Primorje 39, 51222 Bakar, započinje s postupkom evidentiranja nerazvrstanih cesta “oznake H2, H3,H4 i H5” u katastarskoj općini Hreljin (k.č. 2335/3, 1985/1, 2355/26, 2081, 2086/1, 2086/2, 2355/15 I 2355/17 k.o. Hreljin). Ovim putem se obavještava nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem nakojem su izvedene nerazvrstane ceste o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta.
II.
Geodetski eleaborat izvedenog stanja nerazvrstanih cesta iz točke 1. ovog Javnog poziva u svojstvu odgovorneosobe izradit će geodetska tvrtka AKB d.o.o., Rijeka, Đure Šporera 8.
III.
U petak 27. rujan 2019. godine u 09:00 h, Grad Bakar započet će s obilježavanjem granica zemljišta na kojemusu izgrađene predmetne nerazvrstane ceste (naselje Hreljin oznake H2 i H4), a u ponedjeljak 30.09.2019. godine u 09:00 h, Grad Bakar započet će s obilježavanjem granica zemljišta na kojemu su izgrađene predmetnenerazvrstane ceste (naselje Hreljin oznake H3 i H5), uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije, koji će se brinuti da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene. Ukoliko taj dan budu vremenskeneprilike, izlazak na teren se odgađa za prvi slijedeći dan bez oborina.
IV.
Svi nositelji prava na zemljištu i nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem su izvedenenerazvrstane ceste mogu izvršiti uvid u geodetske elaborate izvedenog stanja nerazvrstanih cesta, te zatražiti dodatna pojašnjenja u prostorijama tvrtke AKB d.o.o., Rijeka, Đure Šporera 8, dana 07. listopada 2019. god.(ponedjeljak) od 10:00- 14:00 sati. Prije toga potrebno se je najaviti na broj telefona: 051/333-899 ili na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Top