Učitavanje stranice: Odluka da za V. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Bakra nije potrebno provesti stratešku procjena utjecaja na okoliš

Četvrtak, 16 Travanj 2020 10:45

Odluka da za V. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Bakra nije potrebno provesti stratešku procjena utjecaja na okoliš

Na temelju čl. 64. st. 3. Zakona o zaštiti okoliša (>Narodne novine<, br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), čl. 31. st. 4. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (>Narodne novine<, br. 03/17) i čl. 53. Statuta Grada Bakra (>Službene novine Grada Bakra<, br. 04/18, 12/18 i 04/20), Gradonačelnik Grada Bakra dana 08. travnja 2020. godine donosi Odluku da za V. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Bakra nije potrebno provesti stratešku procjena utjecaja na okoliš.

Grad Bakar je o ovoj Odluci dužan informirati javnost sukladno odredbama Zakonu o zaštiti okoliša (NN, br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i Uredbi o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN, br. 64/08) kojima se uređuje informiranje javnosti u pitanjima zaštite okoliša, stoga dostavljamo poveznicu na Službene novine Grada Bakra br. 06/2020 u kojima je isto objavljeno https://www.bakar.hr/sluzbene-novine/item/1411-sluzbene-novine-grada-bakra-br-06-20 (poveznica na Odluku).

Top