Učitavanje stranice: Javna rasprava o Prijedlogu V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Bakar

Petak, 14 Kolovoz 2020 08:53

Javna rasprava o Prijedlogu V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Bakar

Upravni odjel za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju Grada Bakra objavljuje javnu raspravu o Prijedlogu V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Bakra.

Cjeloviti tekst objave nalazi se u prilogu ovog članka.

Cjeloviti prijedlog Plana objavit će se ispod ove objave na web stranicama Grada Bakra do početka javne rasprave.

Karte: https://drive.google.com/file/d/1UrClY6o1fYeKIem_kCODXG7l70pOZFy4/view?usp=sharing

Top